SOS

Een onoverzienbare reeks onaangenaamheden dient zich aan. De post brengt doorgaans geen goed nieuws.U wordt geconfronteerd met ingebrekestellingen, deurwaarders, schuldeisers van allerlei pluimage, oplopende kosten en bijkomende boetes ... een vicieuze cirkel.
Wij denken aan:

  • Diverse ingebrekenstellingen
  • Deurwaarders
  • Dagvaardingen
  • De bank zegt uw krediet / hypotheek op
  • Openbare verkoop van uw woning
  • Opstapeling van diverse schulden
  • Loonbeslag

Wij willen samen met u kijken hoe we de spiraal kunnen doorbreken.
Contacteer ons om uw situatie te overlopen, er bestaan misschien wel mogelijkheden om de tsunami aan slecht nieuws in te dijken.